Dette site bruger cookies

Forældre kan have penge til gode

Logo

 

"Får man udbetalt tabt arbejdsfortjeneste, fordi man forsørger sit barn med et handicap i hjemmet, har man muligvis ret til et højere pensionsbidrag. Det følger af en principafgørelse, som Ankestyrelsen har truffet, efter at ombudsmanden har rejst spørgsmål om retstilstanden på området."

 

Tryk her for at læse afgørelsen fra ankestyrelsen

 

Bemærk at man selv skal tage kontakt til sin kommune, da -

 

"Ankestyrelsen har oplyst, at styrelsen ikke uden en manuel gennemgang af et stort antal sager vil kunne identificere sagerne om pensionsbidrag, og at det derfor vil være forbundet med betydelige vanskeligheder selv at finde de relevante sager frem. På den baggrund har styrelsen i stedet valgt at informere offentligheden og vejlede kommunerne."

og

"Ombudsmanden har nu meddelt Ankestyrelsen, at det ikke kan give ham anledning til bemærkninger, at Ankestyrelsen i lyset af vanskelighederne med at søge sagerne frem i stedet henvender sig bredt til offentligheden om muligheden for at søge om genoptagelse."

Yderligere information